Τιμητικές πλακέτες

Πλακέτα σε κασετίνα/φάκελο σε διάφορα στησίματα

Filter
Σε φάκελο
Σε κασετίνα
Σε ξύλινη βάση