Τιμητικές πλακέτες

Πλακέτα σε κασετίνα/φάκελο σε διάφορα στησίματα

Σε φάκελο
Σε κασετίνα
Σε ξύλινη βάση