Βραβεία Κρυστάλλινα

Πλακέτες – βραβεία φτιαγμένα κρύσταλλο.