Βραβείο ακρυλικό “Συνεργασία”

Βραβείο ακρυλικό “Συνεργασία”

  • Περιγραφή

Περιγραφή

Βραβείο με χάραξη κειμένου και διακοσμητικού πλαισίου